یادگیری پدیده‌ای اجتماعی است

برخلاف باور اغلب ما، یادگیری، با بزرگ شدن، با تکرار، با حفظ کردن اتفاق نمی افتد. کودک، دانش آموز و به طور کلی یادگیرنده، تنها در صورتی می‌تواند بگوید مفهومی را یاد گرفته که بتواند آن مفهوم را از آن خود کند، به زبان خود در مورد آن صحبت کند و  در زمینه‌ها و بسترهای مختلف به کار ببرد. 

ویگوتسکی یادگیری را یک فرآیند اجتماعی تعریف می‌کند که ابتدا در رابطه بیرونی یادگیرنده با محیط و افراد دیگر شکل می‌گیرد و به تدریج و با بکارگیری مفهوم یادگیرنده مفهوم و یا مهارت مورد نظر را از آن خود می کند. 

 

ساختاردهی آموزش و یادگیری با روش ویگوتسکی

چیزی عملی تر از یک تئوری خوب وجود ندارد.

روش‌های آموزشی هر آموزش‌گر یا مربی، آگاهانه یا ناخودآگاه، برگرفته از یک و یا چند نظریه یادگیری هستند. 

 

بیایید تئوری ذهنی خود را در مورد آموزش آگاهانه به کار ببریم!*

تجربه یک طرح درس به روش ویگوتسکی

داستان سفر زباله‌ها، طرح درسی است که بر اساس روش ویگوتسکی طراحی شده است. با ما همراه شوید تا فرایند تدریس با روش ویگوتسکی را تجربه کنید.

چگونه ویگوتسکی‌وار، درس طراحی کنیم؟

 در این کارگاه به کمک مربیان متخصص در زمینه آموزش بر اساس نظریه ویگوتسکی (VTLA)، با هم بر روی یک موضوع آموزشی تمرین کرده،سعی می‌کنیم این موضوع را به خوبی یاد بگیریم.

برای شرکت در کارگاه کافی است اینجا ثبت نام کنید.

طراحی درس یکی از چالش‌های آموزشی است. ساختار و محتوای درس باید طوری طراحی شود که مسیر یادگیری را هموار کرده، دانش‌آموز را در این مسیر پشتیبانی و همراهی کند. از منظر تئوری  ویگوتسکی(VTLA) این پشتیبانی و همراهی به شش صورت‌ می‌تواند انجام شود:

علاقمند کردن، فعال کردن دانش‌آموز در فرایند و کاهش تدریجی تصمیم‌گیری برای وی، هدایت کردن،نشانه گذاری ویژگی‌های مهم،کنترل احساس سردرگمی و دل‌زدگی یادگیرنده، نشان دادن ابزارهای فرهنگی و مدل‌سازی مناسب.

 در بخش “برای معلم‌ها” می‌توانید طرح درس‌های مناسبی با ویژگی‌های یاد شده پیدا کنید.

"واژه‌ای را که می‌خواستم بر زبان آورم از یاد برده‌ام و اندیشه‌ام تجسم نیافته، به وادی اشباح می‌گریزد"

قطعه ای از شعر ماندلشتایم