داستان سفر زباله‌ها

داستان سفر زباله‌ها، پروژه‌ای واقعی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول است. پروژه‌ای که درآن دانش‌آموز با یک مسئله واقعی از زندگی روزمره خود و اطرافیانش آشنا می‌شود و تاثیر این مسئله را در همه جهان مشاهده می‌کند.

در عین حال که یاد می‌گیرد تا با آمار و عددهای مختلف سر و کله بزند و درستی یا نادرستی آن‌ها را تشخیص دهد، مفاهیم مختلف فیزیکی مربوط به جریان‌سازی در اقیانوس‌ها نیز برای ساختن مدلی که بتواند چگونگی حرکت زباله‌ها را ترسیم کند، به کمکش می‌آیند.

در انتهای درس دانش‌آموز ما متخصص فیزیک سیالات نیست. متخصص آمار و مدل‌سازی هم نیست  اما یادگرفته است که چگونه با یک مسئله مواجه شده، مسئله را برای خود تببین کند و در راستای حل مسئله از مفاهیم علمی مختلف استفاده کند. مهم‌تر از همه دانش‌آموز ما یاد گرفته است مسئله آلودگی محیط زیست گسترده‌تر و نگران کننده‌تر از آن چیزی است که در اطراف خودش مشاهده می‌کند.

جزییات مهم است

برای طراحی این پروژه، به جزییات مختلفی فکر شده است. شاید اگر حوصله کنید و با ما در داستان طراحی این پروژه همراه شوید، تجربه خوبی از طراحی پروژه داشته باشید

داستان طراحی پروژه

در زباله غرق می‌شویم؟

قبل از آنکه پروژه را با دانش آموزانتان شروع کنید به این صفحه مراجعه کنید

زباله‌ها را حساب کنیم!

لازم است بتوانید در این درس برای دانش‌آموز توضیح دهید چه متغیرهایی اندازه گیری شده‌اند و کدام ها تخمین زده شده‌اند.

هدف از این کار تشویق دانش‌آموزان به wondering است

چقدر مطمئنیم؟!

لطلاعات گزارش شده در مقالات اعداد متفاوتی را برای سرانه زباله گزارش کرده اند. فرض آن است که این عدم تطبیق دانش آموزان را به ادامه بحث و یادگیری مشتاق می کند ضمن انکه در این گفتگو می خواهیم دانش آموزان را به جواب دادن این سوال  تشویق کنیم: اعتبار مرجع به چیزهایی بستگی دارد؟

در این فعالیت می خواهیم  به دانش آموز فکر کردن سیستماتیک را آموزش دهیم. دو سوال مطرح شده در مورد متغیر اندازه گیری و روش اندازه گیری هستند رجوع شود به مدل سازی و روش‌های جستجو گری

ساختار درس

طرح درسی که دراختیار شما قرار گرفته، با اینکه از واحدهای مختلفی تشکیل شده است اما همه واحد ها از ساختار معنی پیروی میکنند.

واحدها براساس هدفی که برایشان مشخص شده، از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند

ابزارهای فردی دانش‌آموز: برای استفاده فردی دانش‌‌آموز طراحی شده اند. این ابزارها شامل سوال‌هایی برای فکر کردن، رویه‌هایی برای مشاهده، و کمکهایی برای جستجوگری است. ابزار دانش‌آموز به فهم و یادگیری مطالب و توجه به نکات کلیدی درس‌ها کمک می کنند.

ابزارهای محیط یادگیری: برای استفاده گروهی و عموما به شکل بوردهای میرو هستند. این ابزارها به جمع‌آوری دسته‌جمعی داده و مشاهده و تولید تبیین و توضیح، و بازاندیشی کمک می‌کنند.

ابزارهای مربی: برای کمک به تدریس مربیان و تفسیر تفکر دانش‌آموزان و انتخاب روش‌های مناسب کمک می‌کنند.

هدف درس

جعبه های متنی حاوی این رنگ نشان دهنده هدف درس هستند. دانش آموز باید در انتهای درس هدف درس را به خوبی آموخته باشد.

تعریف مفاهیم یا ابزار فرهنگی

برای یادگیری هر ابزار فرهنگی دو‌ روش استفاده می شود. یکی این که آموزشگر تعریف ابزار فرهنگی را به دانش آموز تحویل می دهد

کارکردن بامفاهیم یا ابزار فرهنگی

روش دیگر آن است که دانش آموز در حین انجام یک فعالیت ابزار فرهنگی را یاد می گیرد (یا می سازد). این دو‌ روش می تواند هم‌زمان استفاده شود.

??????

توضیح فعالیتی است که در حین انجام آن دانش آموز با ابزار فرهنگی مورد نظر (برچسب سبز) آشنا می شود و نحوه استفاده از آن را یاد می گیرد. این فعالیت می تواند فردی یا جمعی باشد. نکته مهم در هر یادگیری آن است که آشنایی با ابزار فرهنگی تنها به معنی دانستن تعریف آن نیست بلکه باید در عمل استفاده شود (ابزار برای استفاده) بنابراین اگر هم تعریف ابزار مستقیما به دانش آموز داده شود ( برچسب نارنجی) حتما باید نحوه استفاده از آن مدل سازی و تمرین شود.