داستان سفر زباله ها در اقیانوس

فعالیت اول

برای یافتن اسباب بازیهای گم شده

به تابلوی بالا وارد شوید.یک نقشه دنیا با همه کشورها و مرزها آنجا هست. دوباره داستان اردک‌هاو بقیه اسباب‌بازی‌ها را بخوانید و سعی کنید اطلاعاتی درباره اینکه در کدام نقاط جهان پیدا شدند پیدا کنید. بعد آن نقاط را روی نقشه پیدا کنید و علامت بزنید و تاریخ پیدا شدن را هم کنارش بنویسید. اگر اسم مکانی برایتان ناآشناست، چه می‌توانید بکنید؟ (شاید با مشورت در گروه‌تان راهی بیابید)

 

حالا با گروه‌تان به این سوال فکر کنید: چطور اسباب‌بازی‌هایی که در اقیانوس آرام به آب افتادند در سواحلی بسیار دور پیدا شدند؟

فرضیه شما در این باره چیست؟

فرضیه‌تان را در تابلوی گروهی ثبت کنید. اگر دلتان می‌خواهد با گروه‌های دیگر هم صحبت کنید. در درس بعدی سعی می‌کنیم راه‌هایی پیدا کنیم تا این فرضیه‌ها را بیازماییم.

تابلوی کار گروهی

پروژه‌های دانش‌آموزی برای معلم‌ها

قبل از شروع پروژه با دانش آموزانتان به این صفحه نگاهی بیاندازید.

سعی کرده ایم تا جایی که امکان دارد همه اطلاعات و منابعی که برای اجرای پروژه نیازمندید را برایتان گردآوری کنیم