آیا تا به حال داستان سفر اردک‌ها را شنیده اید؟

با ما همراه شوید و این داستان را بخوانید

چه چیزی یاد می‌گیریم؟

یاد می‌گیریم که به معضل آلودگی پلاستیک در اقیانوس ها و ارتباط این موضوع با اکوسیستم ها توجه کنیم و بتوانیم سوال هایی در این زمینه مطرح کنیم