زباله‌های اسرارآمیز

 به دو تصویر زیر نگاه کنید. یکی از این دو تصویر مربوط به یک شهر ساحلی شلوغ در آمریکای شمالی (اقیانوس آرام)  و دیگری مربوط به ساحل جزیره‌ای غیرمسکونی در اقیانوس آرام جنوبی است. 

۲۰۲۰-۱۲-۲۴ ۱۷_۲۵_۱۹-درس اول-۱- اقیانوسی از پلاستیک_ مشکل چیست؟ - Google Docs۲۰۲۰-۱۲-۲۴ ۱۷_۲۵_۲۸-درس اول-۱- اقیانوسی از پلاستیک_ مشکل چیست؟ - Google Docs

کدام تصویر متعلق به کدام ساحل است؟

برای حدس‌تان چه دلیلی دارید؟

از دیدن این تصاویر چه سوال‌هایی برایتان ایجاد می‌شود؟

به این صفحه بروید و سوال‌‌هایتان را با دیگران در میان بگذارید و لااقل به یک سوال دوستانتان جواب بدهید.