چه چیزی در این دو تصویر توجه شما را جلب می‌کند؟

۲۰۲۰-۱۲-۲۴-۱۷_۰۳_۵۳-درس-اول-۱--اقیانوسی-از-پلاستیک_-مشکل-چیست؟---Google-Docs۲۰۲۰-۱۲-۲۴-۱۷_۱۹_۱۵-درس-اول-۱--اقیانوسی-از-پلاستیک_-مشکل-چیست؟---Google-Docs
آیا ساحل‌هایی که در این تصاویر می‌بینید متعلق به یک دریا هستند؟