یکبار همه چیزهایی که در داستان سفر زباله‌ها شنیدید را در ذهنتان مرور کنید. به سوال‌هایی که از دوستانتان پرسیدید و یا آن‌ها با شما طرح کردند فکر کنید.

به نظرتان موضوع زباله نیاز به بررسی بیشتری ندارد؟ آیا تا به حال به زباله‌های تولید شده در منطقه زندگی خود فکر کرده‌اید؟

 

سرانه روزانه زباله و یا زباله شهری تهران چگونه حساب می‌شود؟

به این سوال فکر کنید و هر وقت آماده بودید ادامه دهید