اقیانوسی از پلاستیک

اقیانوسی از پلاستیک

پلاستیک ها از کجا وارد اقیانوس میشوند؟ آیا قوطی پلاستیکی نوشابه‌ای که بدون توجه به زمین می‌اندازیم ممکن است روزی از کنار ساحل اقیانوس اطلس سردربیاورد؟

آشغال‌های شهر ما

من در هر روز چقدر زباله تولید میکنم؟
اگر همه ساکنان شهر من به همین اندازه زباله تولید کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چه بر سر این زباله ها می‌آید؟

بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین!

آب‌های شهر ما کجا می‌روند؟چه چیزهایی با خود حمل می‌کنند. ممکن است زباله های درون جوب‌ها ، تا انتها همراه آب‌ها بروند؟

زباله‌خوارها

بعد از اینکه زباله‌ها وارد دریاها شدند چه اتفاقی برایشان میافتد؟
چگونه اردک‌های پلاستیکی به حل این معما کمک کردند

زباله‌های گم شده

به نظر میرسد همه حساب‌های ما غلط از آب درآمده.انگار زباله‌ها را گم کردیم.
آیا همه حرف‌هایی که راجع به تجزیه ناپذیر بودن زباله‌ها میرنند اشتباه است؟

چه کسی مقصر است؟

چه کسی مقصر تولید این‌همه زباله است؟ چگونه می‌توانیم زباله کمتری تولید کنیم؟ آیا با سبک زندگی امروز این کار شدنی است ؟

خودت ادامه بده!

اگرپروژه های این بخش را دوست داشتید حتما از پیدا کردن جواب این سوال ها لذت می‌برید.