یادگیری پدیده‌ای اجتماعی است

برخلاف باور اغلب ما، یادگیری، با بزرگ شدن، با تکرار، با حفظ کردن اتفاق نمی افتد. کودک، دانش آموز و به طور کلی یادگیرنده، تنها در صورتی می‌تواند بگوید مفهومی را یاد گرفته که بتواند آن مفهوم را از آن خود کند، به زبان خود در مورد آن صحبت کند و  در زمینه‌ها و بسترهای مختلف به کار ببرد. 

ویگوتسکی یادگیری را یک فرآیند اجتماعی تعریف می‌کند که ابتدا در رابطه بیرونی یادگیرنده با محیط و افراد دیگر شکل می‌گیرد و به تدریج و با بکارگیری مفهوم یادگیرنده مفهوم و یا مهارت مورد نظر را از آن خود می کند. 

 

ساختاردهی آموزش و یادگیری با روش ویگوتسکی

چیزی عملی تر از یک تئوری خوب وجود ندارد.

روش‌های آموزشی هر آموزش‌گر یا مربی، آگاهانه یا ناخودآگاه، برگرفته از یک و یا چند نظریه یادگیری هستند. 

 

بیایید تئوری ذهنی خود را در مورد آموزش آگاهانه به کار ببریم!*

کارگاه آموزش بر اساس VTLA

 در این کارگاه به کمک مربیان متخصص در زمینه آموزش بر اساس نظریه ویگوتسکی( VTLA)،با هم بر روی یک موضوع آموزشی تمرین می‌کنیم و سعی می‌کنیم این موضوع را به خوبی یاد بگیریم.

برای شرکت در کارگاه کافی است اینجا ثبت نام کنید.

طراحی درس یکی از چالش‌های آموزشی است. ساختار و محتوای درس باید طوری طراحی شود که مسیر یادگیری را هموار کرده، دانش‌آموز را در این مسیر پشتیبانی و همراهی کند. از منظر تئوری  ویگوتسکی(VTLA) این پشتیبانی و همراهی به شش صورت‌ می‌تواند انجام شود:

علاقمند کردن، فعال کردن دانش‌آموز در فرایند و کاهش تدریجی تصمیم‌گیری برای وی، هدایت کردن،نشانه گذاری ویژگی‌های مهم،کنترل احساس سردرگمی و دل‌زدگی یادگیرنده، نشان دادن ابزارهای فرهنگی و مدل‌سازی مناسب.

 در بخش “برای معلم‌ها” می‌توانید طرح درس‌های مناسبی با ویژگی‌های یاد شده پیدا کنید.

"واژه‌ای را که می‌خواستم بر زبان آورم از یاد برده‌ام و اندیشه‌ام تجسم نیافته، به وادی اشباح می‌گریزد"

قطعه ای از شعر ماندلشتایم