داستان سفر زباله‌ها در اقیانوس

بعد از اینکه زباله ها به آب دریا وارد شدند چه اتفاقی می‌افتد؟

فیلم ببینید

اهداف و مفاهیم درس

اهداف درس

مفاهیم درس

چرا باید این موضوع را بدانم؟

معمای اردک های پلاستیکی

زباله‌ها به خصوص انواع زباله‌های پلاستیکی که وارد آب‌های دریا‌ها و اقیانوس‌ها می‌شوند چه سرنوشتی دارند؟ شاید جالب باشد که بدانید که این داستان یک معمای علمی خیلی جالب است: معمای اردک‌های پلاستیکی!

در ۱۰ ژانویه ۱۹۹۲ یک کشتی باری که از آسیا به سمت آمریکای شمالی می‌رفت با طوفان شدیدی در اقیانوس آرام شمالی روبرو شد. دوازده کانتینر بار از روی عرشه به دریا افتادند. یکی از این کانتینرها حاوی ۲۸۸۸۰۰ اسباب‌بازی پلاستیکی حمام بود که همه در اقیانوس غرق شدند: اردک‌های زرد، لاک‌پشت‌های آبی، سمورهای قرمز، و قورباغه‌های سبز که در بسته‌های چهارتایی بسته‌بندی شده‌بودند.

در ماه آگوست و سپتامبر آن سال مردم  سیتکا در آلاسکا چند صد اسباب‌بازی حمام را در ساحل شهرشان پیدا کردند که خیلی عجیب نیست اما پیدا شدن اسباب‌بازی‌ها تا ۱۲ سال دیگر ادامه داشت. 

در بازه ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ یک پدر و پسر ۱۱۱ تا از این اسباب‌بازی‌ها را پیدا کردند: ۱۸٪ لاک پشت، ۳۵٪ اردک، ۲۶٪ سمور و ۲۱٪ قورباغه که رنگ و روی‌شان رفته‌بود، حیوا‌ن‌های دریایی جویده بودنشان و در اثر کوبیده شدن به صخره‌ها و موج‌ها خراب شده‌بودند.

اما این پدر و پسر با دقت مکان و زمان پیدا کردن ۹۰ تا از اسباب‌بازی‌ها را ثبت کرده‌بودند و کشف کردند که بیشتر اسباب‌بازی‌ها در این پنج سال پیدا شده‌اند: ۱۹۹۲و۱۹۹۴و۱۹۹۸و۲۰۰۱و ۲۰۰۴.  

چرا اسباب‌بازی‌ها تا سال‌ها بعد هنوز پیدا می‌شدند؟ و چرا بین سالهای فراوانی دو تا چهار سال فاصله است؟ در این فاصله‌ها اردک‌ها و بقیه اسباب‌‌بازی‌ها کجا هستند؟ 

فعالیت اول

فعالیت اول

چطور اسباب‌بازی‌هایی که در اقیانوس آرام به آب افتادند در سواحلی بسیار دور پیدا شدند؟ فرضیه شما در این باره چیست؟

فعالیت دوم

فعالیت دوم

چه چیزی باعث جریان در سطح اقیانوس‌ها می‌شود؟ آیا جریان سطحی اقیانوس‌ها جزو فرضیات شما بود؟

فعالیت سوم

فعالیت سوم

This exploration will guide the students in discovering the weather and current patterns in the Gulf of Alaska.