چرا میوه ها قهوه ای می شوند؟

Posted Posted in پروژه برای دانش آموز, دبستان و پیش از دبستان, دسترسی به مواد و تجهیزات:به سادگی, علوم تغذیه, کوتاه

آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا برش های سیب پس از برش آنها قهوه ای می شوند یا چرا یک موز زرد با گذشت زمان لکه های تیره می شود؟ در این پروژه خواهید فهمید که چرا این اتفاق می افتد ، و چگونه می توانید برش های سیب خود را تازه به نظر بیاورید!

با برنج کاغذ خوراکی بساز و آزمایش کن

Posted Posted in پروژه برای دانش آموز, پیچیده, دبستان و پیش از دبستان, دسترسی به مواد و تجهیزات:به سادگی, علوم تغذیه, کوتاه

به ساختن کاغذ علاقه دارید؟ به آشپزی یا درست کردن شیرینی علاقه دارید؟ در هر صورت این پروژه به درد شما میخورد. چون میخواهیم با آرد کاغذ بسازیم.