شیمی رنگ قرمز گیاهان

0/5

آیا همه قرمزها یکسان هستند؟ در این پروژه نمایشگاه علمی پیدا کنید! بررسی کنید که آیا رنگدانه های موجود در یک نوع گل قرمز با انواع دیگر گل قرمز تفاوت دارد. گلها حاوی مجموعه ای از مواد شیمیایی شگفت انگیز هستند که رنگ ایجاد می کنند. در این پروژه زیست شناسی گیاه ، رنگدانه های رنگی موجود در گلبرگهای گل قرمز مختلف گیاهان با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی را تجزیه و تحلیل کرده و رنگدانه های موجود در گل های مختلف را مقایسه می کنید.

هدف: رنگدانه ها را در گلبرگهای گل قرمز تجزیه و تحلیل کنید و تعیین کنید که گلهای قرمز مختلف از رنگهای یکسانی یا متفاوتی استفاده می کنند یا نه

 

 موضوعشیمی
 دوره سنیمتوسطه اول
میزان دشواریپیچیده
زمان مورد نیازیک تا دو روز
هزینه بسیار کم
 پیش نیازندارد
 دسترسی به مواددر دسترس

گیاهان حاوی بسیاری از مواد شیمیایی پیچیده هستند که عملکردهای مختلفی دارند. برخی از این مواد شیمیایی در متابولیسم طبیعی گیاه مانند مواردی که در فتوسنتز درگیر هستند استفاده می شود. برخی در دفاع از گیاه در برابر حشرات ، باکتریها و سایر عوامل بیماری زا نقش دارند. و برخی ، مانند رنگدانه های موجود در گل ، در جلب توجه گرده افشان های احتمالی مانند زنبورهای زنبور عسل ، پروانه ها ، و مرغ های زرشک نقش دارند.

 

دو کلاس اصلی رنگدانه های گل وجود دارد: کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها. کاروتنوئیدها شامل رنگدانه های کاروتن هستند که رنگ های زرد ، نارنجی و قرمز و رنگدانه های زانتوفیل تولید می کنند که فقط رنگهای زرد ایجاد می کنند. فلاونوئیدها شامل رنگدانه های آنتوسیانین هستند که رنگهای قرمز ، بنفش ، سرخابی و آبی و رنگهای فلاون و فلاونول را تولید می کنند و رنگهای زرد ایجاد می کنند. بعضی از گلها حتی ممکن است دارای کلروفیل باشند ، یک رنگدانه سبز که معمولاً در برگهای گیاهان یافت می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رنگدانه های موجود در گیاهان ، فیلم زیر را تماشا کنید.

این فیلم مقدمه ای برای رنگدانه های موجود در گیاهان می دهد.

معمولاً رنگ گل بستگی به رنگ رنگدانه‌های موجود در گل دارد. اما یک راز قرن پیش وجود داشت که از این منطق سرپیچی می کرد. به نظر می رسد گلهای ذرت آبی رنگهای مشابه گل رز قرمز دارند. چگونه می توان این را توضیح داد؟ رنگدانه ای که در گل سرخ وجود دارد در گلدان ذرت به رنگ آبی است زیرا رنگدانه موجود در گلدان ذرت با سایر رنگدانه ها و فلزات موجود در گلبرگ گلدان ذرت تعامل دارد. این واقعه نمونه خوبی از چگونگی ظهور خصوصیات جدید و غیر منتظره از سازمان چند قسمت اساسی است.

 

هدف از این نمایشگاه نمایشگاه علوم زیست شناسی گیاه ، تجزیه و تحلیل رنگدانه های موجود در گل ها با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی است. کروماتوگرافی گروهی از تکنیک ها از جمله کروماتوگرافی کاغذ است که برای جداسازی مولکول ها در یک مخلوط یا محلول پیچیده مانند رنگدانه های خاص در مخلوطی از رنگدانه ها استفاده می شود. در هر دستگاه کروماتوگرافی عموماً یک فاز متحرک وجود دارد ، که سیال است که در طول مرحله ثابت حرکت می کند ، و یک مرحله ثابت ، در حالی که فاز متحرک از طریق آن حرکت می کند ثابت مانده است. فاز متحرک نیز حلال نامیده می شود.

 

در کروماتوگرافی کاغذ ، مایعی مانند آب یا ایزوپروپیل الکل مرحله متحرک (یا حلال) است و کاغذ کروماتوگرافی یا به عبارت دقیق تر آب تعبیه شده در داخل کاغذ ، مرحله ثابت است. مخلوط روی یک قطعه کاغذ کروماتوگرافی در نزدیکی یک انتها ، در نقطه‌ای به نام مبدا قرار گرفته است. همان لبه ای که مخلوط در آن در حلال غوطه ور است و منشأ آن بالاتر از سطح حلال است. این کاغذ مانند یک فتیله کار می کند ، و حلال از کاغذ بالا می رود ، به دلیل عمل مویرگی. سپس مولکول های رنگدانه با حلال متحرک کاغذ را جمع می کنند.

چگونه تنظیم کروماتوگرافی اجزای موجود در محلول را جدا می کند؟ اجزای ایده آل با سرعت های مختلف در طی مرحله ثابت حرکت می کنند. این کار با تنظیم مراحل موبایل و ثابت انجام می شود تا اجزای جداگانه مخلوط با هر دو مرحله به طور متفاوتی تعامل پیدا کنند. خواصی مانند قطبیت ، حلالیت ، بار الکتریکی یا سایر خصوصیات شیمیایی معمولاً چگونگی جداسازی اجزای درون یک مخلوط از یکدیگر را تعیین می کنند. در کروماتوگرافی کاغذ ، رنگهای مختلف می توانند بر اساس همان اصول از یک محلول جدا شوند. رنگدانه ای که بیشتر با فاز متحرک ارتباط برقرار می کند ، به عنوان مثال به دلیل اینکه بیشتر از رنگدانه دیگر به حلال جذب می شود ، عموماً دورتر حرکت می کند زیرا حرکت در فاز متحرک برای آن آسان تر خواهد بود و با فاز متحرک در امتداد ثابت حمل می شود. فاز. رنگدانه ای که کمتر به حلال جذب می شود یا با فاز ثابت بیشتر از فاز متحرک تعامل دارد ، به طور کلی مسافت کمتری را طی می کند. از آنجا که مولکول های رنگدانه های مختلف خاصیت شیمیایی مختلفی دارند ، همانطور که در شکل 1 در زیر نشان داده شده است ، روی کاغذ کروماتوگرافی از یکدیگر جدا می شوند.

شکل 1. کروماتوگرافی کاغذ. بسته به میزان سرعتی که آنها با حلال روی کاغذ کروماتوگرافی حرکت می کنند ، مولکول ها از یکدیگر جدا می شوند. (ویکی پدیا ، 2008).

در کروماتوگرافی کاغذ می توانید مؤلفه های جداگانه روی کاغذ کروماتوگرافی را مشاهده کنید و اجزای آن را بر اساس مسافتی که طی می کنید شناسایی کنید. برای این کار ، فاکتور حفظ (مقدار Rf) هر یک از مؤلفه ها را محاسبه می کنیم. مقدار Rf ، رابطه ای است بین فاصله یك قطعه از مسافت و مسافتی كه حلال (فاز متحرك) از یك نقطه شروع مشترک (مبدا) طی می كند. به عنوان مثال ، اگر یکی از مؤلفه های نمونه 2.5 سانتی متر (سانتی متر) بر روی کاغذ حرکت کند و حلال 5.0 سانتی متر حرکت کند ، همانطور که در شکل 2 در زیر نشان داده شده است ، مقدار Rf برابر 0.5 است. می توانید از مقادیر Rf برای شناسایی اجزای مختلف استفاده کنید تا زمانی که حلال ، دما ، pH و نوع کاغذ یکسان باشند. در شکل 2 ، سایه آبی روشن نشان دهنده حلال است و نقطه آبی تیره نمونه محلول رنگی است.

شکل 2. برای هر ترکیب ، مقدار Rf براساس میزان مسیری که در طول مرحله ثابت طی کرده است محاسبه می شود. در کروماتوگرافی کاغذ از مقادیر Rf برای مقایسه اجزای مختلف با یکدیگر استفاده می شود.

مقادیر Rf با نگاهی به مسافتی که هر مؤلفه در کاغذ کروماتوگرافی طی می کند در مقایسه با مسافت طی شده توسط جبهه حلال محاسبه می شود. این نسبت به دلیل خاصیت شیمیایی منحصر به فرد ، برای هر مؤلفه متفاوت خواهد بود.

 

هنگام اندازه گیری مسافتی که جزء طی کرده است ، باید از مبدأ (جایی که وسط نقطه در ابتدا بود) و سپس به مرکز نقطه در مکان جدید خود اندازه گیری کنید. برای محاسبه مقدار Rf ، از معادله 1 در زیر استفاده می کنیم.

معادله 1

در مثال ما:

توجه داشته باشید که مقدار Rf هیچ واحدی ندارد زیرا واحدهای مسافت از بین می روند.

 

می توانید از مقادیر Rf برای شناسایی مولکولهای مختلف رنگدانه استفاده کنید تا زمانی که حلال ، pH و نوع کاغذ یکسان باشند.

در این پروژه علمی زیست شناسی گیاهان ، از تجزیه و تحلیل رنگدانه های موجود در گل های قرمز از گونه های مختلف از کروماتوگرافی کاغذ استفاده خواهید کرد. آیا فکر می کنید آنها همانطور که توسط کروماتوگرافی کاغذ تعیین می شوند ، همان رنگدانه ها را داشته باشند یا رنگدانه ها متفاوت خواهند بود؟

 

شرایط و مفاهیم

 • رنگدانه
 • کاروتنوئیدها
 • فلاونوئیدها
 • کاروتن
 • آنتوسیانین
 • کروماتوگرافی کاغذ
 • کروماتوگرافی
 • راه حل
 • فاز موبایل
 • مرحله ثابت
 • حلال
 • اصل و نسب
 • عمل مویرگی
 • قطبیت
 • انحلال پذیری
 • مقدار Rf

سوالات

 • کدام رنگدانه ها ممکن است باعث ایجاد رنگ قرمز در گل ها شوند؟
 • در کروماتوگرافی کاغذ ، چگونه فاز متحرک از مرحله ثابت عبور می کند؟
 • چگونه می توان کروماتوگرافی کاغذی مولکول های مختلف رنگدانه را از هم جدا کرد؟ حلالیت چگونه است؟
 • فاکتور احتباس (Rf) چیست و چگونه می توان از آن برای شناسایی یک رنگدانه خاص استفاده کرد؟

کتابشناسی – فهرست کتب

 • گرین ، ساماناتا. (2012 ، 23 اوت). چگونه گلها رنگ خود را به دست می آورند. برگرفته از 18 مارس 2013 از http://www.proflowers.com/guide/how-flowers-get-their-color
 • کلارک ، جیم (2007) مقاله کروماتوگرافی. برگرفته از 18 مارس 2013 از http://www.chemguide.co.uk/analysis/chromatography/paper.html
 • WebExhibits. (n.d.) چه رنگدانه هایی در میوه و گل وجود دارد؟ برگرفته از 24 آوریل 2013 ، از http://www.webexhibits.org/causesofcolor/7H.html
 • NBC Learn. (2017 ، 5 اکتبر). شیمی گلها. شیمی الان. برگرفته از 24 آوریل 2013 ، از http://www.nbclearn.com/portal/site/learn/freeres منابع/chemistry-now/chemistry-of-color/cuecard/53149

این منابع اطلاعات بیشتری در مورد کروماتوگرافی به شما می دهند و در مورد انواع کروماتوگرافی مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی به شما یاد می دهند:

 

 • دوستان علوم. (n.d.) منابع کروماتوگرافی کاغذ. برگرفته در 14 ژانویه 2018 ، از http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/Chem_Chromatography_res منابع.shtml
 • کارکنان شرکت واترز. (2012) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. برگرفته در 29 نوامبر 2012 از http://www.water.com/waters/nav.htm

 

 • کیت علوم کروماتوگرافی آب نبات (1). به این موارد از کیت نیاز خواهید داشت:
 • نوارهای کاغذ کروماتوگرافی. 9. کیت دارای 20 نوار است. مقاله کروماتوگرافی اضافی را می توان جداگانه از ابزارهای Home Science شریک زندگی ما خریداری کرد.
 • آبجو 100 میلی لیتر
 • 90٪ الکل ایزوپروپیل
 • کلیپ های چسب کوتاه (2)
 • تکه های چوب
 • توجه: این کیت شامل موارد دیگری برای انجام سایر پروژه های علوم کروماتوگرافی است. برای جزئیات بیشتر به صفحه دستورالعمل های کیت مراجعه کنید. در صورت نیاز توسط نمایشگاه علمی شما ، برگه های داده ایمنی مواد قابل بارگیری (MSDS) برای کلیه مواد شیمیایی موجود است.
 • شما همچنین نیاز به جمع آوری این موارد دارید:
 •  
 • 100 میلی لیتر استوانه یا لیوان اندازه گیری. سیلندر 100 میلی لیتری فارغ التحصیل به صورت آنلاین در Amazon.com در دسترس است.
 • تمیز کردن شیشه ، نوشیدن لیوان یا لیوان را تمیز کنید
 • قیچی
 • حاکم ، متریک
 • مداد (2)
 • آب مقطر (حداقل 60 میلی لیتر). آب مقطر ترجیح داده می شود ، اما آب شیر نیز مناسب است
 • گلبرگهای گل ، قرمز؛ به حداقل 2 گلبرگ گل از حداقل 3 گیاه مختلف احتیاج دارید که می توانید از باغ خودتان یا گل فروشی یا گلخانه های گیاهی تهیه کنید. نکته: گلبرگهای بزرگتر ، مانند گل رز و لاله ها ، بهتر از گلبرگهای کوچکتر عمل می کنند.
 • تکه کاغذ خراش
 • سکه
 • تایمر یا ساعت
 • نوت بوک آزمایشگاه

برای اطمینان از اینکه می توانید نتایج خود را با یکدیگر مقایسه کنید ، تا آنجا که ممکن است بسیاری از مواد شما ثابت بمانند. این بدان معنی است که دما ، نوع آب مورد استفاده ، اندازه نوارهای کاغذ ، جایی که جوهر روی کاغذ قرار می گیرد و غیره ، باید در طول آزمایش یکسان بمانند.

 

برش و علامت گذاری نوارهای کاغذی

هر کاغذ کروماتوگرافی را به صورت نصف (طول) برش دهید تا تقریباً 2 سانتی متر (سانتی متر) به طول نوارهای 7.5 سانتی متر عرض داشته باشید. حداقل به 9 نوار کروماتوگرافی نیاز خواهید داشت.

در دفترچه آزمایشگاه خود ، به هر نوع گل مختلفی عدد اختصاص دهید ، از شماره 1 شروع کنید و به بالا بروید. با استفاده از یک مداد ، سه نوار “1” ، “سه نوار دیگر” 2 “و سه نوار دیگر” 3 “در بالای نوار. این به این صورت است که می توانید بعداً از کدام گل استفاده کنید که از آن نوار استفاده شده است.

اگر بیش از سه نوع گل مختلف را تحقیق می کنید ، به همین ترتیب تعداد نوارهای آزمایشی را ادامه دهید.

مطابق شکل 3 در زیر ، یک لبه مداد را 1 سانتی متر از لبه هر نوار کاغذ بکشید.

این خط مبدا خواهد بود.

همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است ، رنگدانه گلبرگ گل را برای هر نوار درست در این خط مشاهده خواهید کرد.

 

یک خط مبدا از پایین یک نوار کاغذ عمودی که برای کروماتوگرافی استفاده می شود ، 1 سانتی متر کشیده می شود

شکل 3. هر نوار کروماتوگرافی یک خط مبدا خواهد داشت. رنگدانه گل مورد آزمایش ، در وسط خط مبدا خال خال خواهد شد.

انجام کروماتوگرافی کاغذ بر روی نوارهای کاغذ

در دفترچه آزمایشگاه خود ، یک جدول داده تهیه کنید که انواع گلهایی را که آزمایش می کنید ، ذکر کند. همچنین چهار ستون با عنوان های مشابه “رنگ باند رنگدانه” ، “فاصله تا جبهه حلال (در سانتی متر)” ، “فاصله تا بالای باند (در سانتی متر)” و “عامل نگهدارنده (Rf) ایجاد کنید. “

در شیشه ، 90٪ ایزوپروپیل الکل را با مخلوط کردن 75 میلی لیتر آب با 30 میلی لیتر الکل ایزوپروپیل رقیق کنید. این ترکیب الکل آب و ایزوپروپیل الکل حلال شما است.

مقدار کمی از حلال را داخل بشقاب 100 میلی لیتری خود ، در عمق 1 تا 2 سانتی متر سانتی متر بریزید.

بعد ، رنگدانه ها را از یک نوع گل روی نوار کاغذ کروماتوگرافی منتقل کنید.

یک نوع گل را که می خواهید تحقیق کنید انتخاب کنید.

یکی از نوارهای کاغذی که با این شماره گل تهیه کرده اید را برداشته و آن را روی یک تکه کاغذ خراشیده روی سطح سخت قرار دهید. توجه: برخی از رنگدانه ها می توانند لکه دار شوند بنابراین نوار کاغذ باید روی یک تکه کاغذ خراش تهیه شود تا سطح زیر آن لکه دار نشود.

یک گلبرگ از گل انتخاب شده را روی نوار کاغذ ، روی خط مبدا قرار دهید.

یک سکه را مانند چرخ ، روی گلبرگ و در امتداد خط مبدا بچرخانید. به سختی فشار دهید تا گلبرگ خرد شود و نواری از رنگدانه به وضوح به نوار منتقل شود.

مرحله d را حدوداً سه تا چهار بار تکرار کنید (هر بار با استفاده از یک قسمت تازه و بلااستفاده از گلبرگ) تا یک خط ضخیم از رنگدانه به نوار منتقل شود ، روی خط مبدا. مراقب باشید که فقط رنگدانه را روی خط مبدا منتقل کنید.

اگر خط مبدل با رنگدانه کمی گسترده تر می شود ، این خوب است ، اما در دفترچه آزمایشگاه خود یادداشت کنید.

اگر به طور تصادفی رنگدانه را به ناحیه ای که از مبدا دور است منتقل کنید ، نوار کاغذ جدیدی را همانطور که در قسمت “برش و ساخت نوارهای کاغذی” انجام داده اید ، تهیه کنید و مراحل “4” را تکرار کنید. بخش “نوارها”.

توجه داشته باشید فقط یک نوار را با نمونه در یک زمان آماده کنید تا نمونه خشک نشود. در غیر این صورت ، جداسازی رنگدانه کار نخواهد کرد.

نوار کروماتوگرافی آماده شده را به یک آتل چوبی چسبانید. اسپلینت را روی قسمت بالای لیوان ببندید تا نوار مستقیم در داخل لیوان آویزان شود. توجه: مبدا نباید در حلال غوطه ور شود.

در صورت لزوم ، مقدار بیشتری از حلال را اضافه کنید. هدف این است که انتهای نوار کروماتوگرافی فقط لمس سطح محلول حلال باشد ، همانطور که در شکل 4 در زیر نشان داده شده است.

 

دو نوار کروماتوگرافی کاغذی به آرامی الکل را از یک لیوان جذب می کند

شکل 4. تنظیم شما باید شبیه به این مثال باشد. انتهای نوار کروماتوگرافی فقط باید الکل را لمس کند. توجه: این تصویر نوارهای کروماتوگرافی با رنگدانه های گل را نشان نمی دهد. رنگ روی نوارهای کاغذی شما باید متفاوت به نظر برسد.

بگذارید حلال نوار را بالا ببرد (با عمل مویرگی) تا جبهه حلال از حدود 2 سانتی متر از بالا باشد و سپس نوار را از حلال خارج کنید. هر 5 تا 10 دقیقه روی نوار و جلوی حلال را بررسی کنید — اگر اجازه دهید بیش از حد طولانی شود رنگدانه ها ممکن است نوار را خاموش کرده و تحریف شوند.

این ممکن است حدود 20 تا 60 دقیقه طول بکشد.

اگر جبهه حلال بعد از یک ساعت از بالای نوار به 2 سانتی متر نرسیده است ، به هر حال نوار را بیرون بیاورید.

برای مشخص کردن قسمت جلوی حلال از مداد استفاده کنید.

اجازه دهید نوار کروماتوگرافی خشک شود. نکته: یک راه آسان برای انجام این کار نوار کاستن نوار به بالای یک پیشخوان یا میز است به گونه ای که نوار در هوا آویزان نباشد.

بعد از خشک شدن نوار ، فاصله (به سانتیمتر) از مبدا تا جبهه حلال و از مبدا تا بالای باند رنگدانه ای که باید قابل مشاهده باشد ، اندازه گیری کنید ، همانطور که در شکل 5 در زیر مشاهده شده است. پیشنهادداده ها را در جدول داده ای که در نوت بوک آزمایشگاه خود ایجاد کرده اید ترتیب دهید.

همچنین رنگ باند رنگدانه را ضبط کنید. به عنوان مثال ، ممکن است به نظر برسد “قرمز” ، “قرمز مایل به قرمز” ، “صورتی” و غیره.

 اگر بیش از یک باند رنگدانه ای را روی نوار مشاهده کردید ، رنگ این باند را در جدول داده های خود در ستون جدید با عنوان “رنگ باند رنگدانه دوم” ثبت کنید. همچنین فاصله از مبدا تا بالای این باند رنگدانه را اندازه گیری کرده و داده ها را در جدول داده های خود در یک ستون جدید با عنوان “فاصله از بالای باند دوم” (به سانتی متر) ضبط کنید.

مراحل 4-10 را دو بار دیگر برای همان نوع گل تکرار کنید.

مراحل 4 تا 10 بار دوبار دیگر ، هر بار با نوع دیگری از گل تکرار کنید ، به طوری که حداقل سه نوار کاغذ کروماتوگرافی برای هر سه نوع گل مختلفی که می خواهید تحقیق کنید ، اجرا کرده اید.

 

نمودار نشانگر رنگدانه قرمز روی نوار کروماتوگرافی کاغذی که در حلال خیس شده است

شکل 5. به عنوان پیشرفت جلوی حلال ، کاغذ بالا می رود. مقدار Rf نسبت فاصله به بالای باند ، فاصله تا جلو حلال است که از مبدا اندازه گیری می شود.

حال با استفاده از معادله 1 از مقدمه ، مقدار Rf را برای هر رنگدانه برای هر نوار محاسبه کنید. مقادیر را در جدول داده ها در نوت بوک آزمایشگاه خود ثبت کنید.

 اگر بیش از یک باند رنگدانه را روی نوار دیدید ، مقدار Rf را برای این باند نیز محاسبه کرده و در ستون جدید خود با عنوان “عامل حفظ (Rf) از گروه دوم” در جدول داده خود ضبط کنید.

مقادیر Rf و رنگهای باند رنگدانه را برای هر گل متفاوت مقایسه کنید. برای اینکه یک رنگدانه باشد ، نوارهای رنگدانه باید مقادیر Rf مشابه داشته باشند و رنگی مشابه داشته باشند. آیا تمام گلهای قرمز مختلفی که مورد تحقیق قرار گرفته اید همانطور که توسط کروماتوگرافی کاغذ تعیین می شود دارای رنگ های یکسان هستند؟ یا اینکه گلهای مختلف رنگهای مختلفی داشتند؟ اگر از رنگدانه های مختلف استفاده می کردند ، آیا یک رنگدانه وجود داشت که در بیشتر گلهای قرمز وجود داشت؟

اگر از یک رنگدانه توسط چندین گل قرمز استفاده می شد ، به نظر شما کدام رنگدانه است؟ نکته: ممکن است بخواهید مقدمه را در بخش اول دوباره بخوانید و تحقیقات دیگری در مورد رنگدانه های کاروتن و آنتوسیانین انجام دهید.

 

 • این پروژه علمی را با سایر رنگهای مشابه گلها مانند گلهای بنفش ، صورتی یا نارنجی امتحان کنید. آیا آنها رنگهای مشابه گلهای قرمز دارند؟ حتی می توانید با تنوع بیشتری از رنگ های گل مانند گل های زرد ، آبی یا سبز آن را امتحان کنید. به نظر شما چه رنگدانه هایی در این گل ها وجود دارد؟

  بعضی از گیاهان برگهای بسیار رنگی مانند گیاهان کولئوس ، برملیادها و میخهای بنفش رشد می دهند. می توانید دوباره این پروژه علمی را امتحان کنید اما این بار برگهای رنگارنگ روی گیاهان را به جای گل بررسی کنید. چه رنگدانه ها برگ ها را بسیار رنگارنگ می کند؟ آیا اینها مانند رنگدانه ها در گلهایی با رنگ مشابه هستند؟

  تغییر فاز متحرک یا حلال در کروماتوگرافی کاغذ می تواند بر چگونگی عملکرد کروماتوگرافی تأثیر بگذارد. این موضوع را با امتحان کردن حلالهای دیگر مانند آب ساده ، (بدون آب) 90٪ الکل ایزوپروپیل ، الکل ایزوپروپیل که 90٪ با آب ، آب نمک ، پاک کننده ناخن و غیره رقیق شده است ، انجام دهید. فاز استفاده می کنید؟ به نظر شما چه چیزی در مورد حلالیت آن رنگدانه در مراحل مختلف موبایل به شما می گوید؟

  برای سایر پروژه های نمایشگاه علمی Science Buddies در مورد کروماتوگرافی کاغذ ، سعی کنید

  کاوش کنید چگونه Chromatography می تواند مخلوط ها را جدا کند

  با استفاده از کروماتوگرافی کاغذ ، تنوع کلروفیل را در گیاهان مختلف کشف کنید

  آب نبات کروماتوگرافی: چه چیزی باعث ایجاد آن رنگها می شود؟

  کروماتوگرافی کاغذ: آیا جوهر سیاه واقعاً سیاه است؟

گزلرش پروژه خود را برای ما بفرستید