جریان اقیانوسی: نوار نقاله جهانی را به آشپزخانه بیاورید!

موضوع دوره سنی میزان دشواری زمان مورد نیاز هزینه دسترسی به مواد و تجهیزات پیش نیاز
فیزیک آخردبستان ومتوسطه اول پیچیده ۲-۵ روز بسیار کم به سادگی ندارد

ایده اصلی

تغییر شرایط محیطی، تاثیر عمیقی بر شرایط زندگی ما می‌گذارد

مفاهیم متقاطع

زمین وعلوم محیطی

شیوه ها و مفاهیم علمی و مهندسی

همرفت چگالی جریان های اقیانوسی

برای دانش‌آ‌موز

بعد از اینکه این صفحه را به دقت مطالعه کردید،از طریق این لینک به صفحه دانش‌آموز بروید وصفحه را در اختیار دانش‌آموزان‌تان قرار دهید.

هدف این پروژه/ فعالیت ،یادگیری این توانایی است که دانش اموزان بتوانند تاثیر تغییر شرایط محیطی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. در کنار این یادگیری اطلاعاتی نیز در مورد همرفت ،حرکت اقیانوس ها و ... نیز به دست خواهند اورد . یادمان باشد داشتن این اطلاعات هدف این طرح درس نیست.گرچه به نظر میرسد پس از انجام این فعالیت ها ،دانش اموز دید نسبتا جامعی نسبت به این مفاهیم به دست خواهد آورد. به همین دلیل پیشنهاد می شود برای آزمون میزان موفقیت دانش اموز در این مبحث، ایده اصلی سنجیده شود و نه اطلاعات جانبی کنار آن.

تغییرات اقلیمی و تاثیر مخرب ان بر زندگی روزمره ما، یکی از داغ ترین مسائل روز دنیا است .

به نظر می رسد یکی از مهمترین عللی که موجب این تغییرات اقلیمی شده است روش زندگی انسان مدرن و صنعتی است . این باور در انسان مدرن که طبیعت در خدمت او است و میتواند بی دغدغه از ان استفاده کند موجب شده تا بسیاری از ساخت های اصلی طبیعی تغییر کند وما امروز دچار اولین نشانه های این تغییرات شده ایم.

فهم این موضوع که تغییر شرایط محیطی میتواند در زندگی روزمره ما تاثیر گذار باشد میتواند به تغییر فرهنگ زندگی دانش اموزان ما در آینده کمک کند. و پذیرش "ضرورت همراهی کردن با طبیعت" را برای دانش اموزان به یک باور ذهنی تبدیل کند

سعی کنید قبل از شروع کار ذهن دانش آموزان را درگیر کنید و انها را ترغیب کنید که به سوالات شما پاسخ دهند .میتوانید از عکس ها و شبیه سازی اماده شده در صفحه دانش آموز استفاده کنید .

می توانید از اخبار کمک بگیرید و اهمیت موضوع را برای دانش اموزان تشری کنید.

در اینجا لینک چند خبر برایتان گذاشته شده است.

الگویی که در فایل زیر برایتان آماده شده است کمک میکند تا یافته های دانش آموزان را به خوبی طبقه بندی کنید و مطمئن شوید که به مقهوم مورد نظر شما مسلط شده اند

فایل را از اینجا بردارید و از دانش اموزان بخواهید ان را تکمیل کنند.

دانش اموزان را ترغیب کنید تا با هم الگو را تکمیل کنند.